Інтернет-магазин тренажерів та спортобладнання
RU | UA
+308062266146

Гарантія та возврат

Гаран­тія поши­рю­є­ться на това­ри які були купле­ні в нашо­му мага­зи­ні “Мускул Шоп” та забез­пе­чу­є­ться виро­бни­ком у від­по­від­них сер­ві­сних цен­трах. Ми буде­мо зав­жди на Вашо­му боці, якщо товар був пошко­дже­ний не по вашій про­ви­ні. Ком­па­нія здій­снює повер­не­н­ня та обмін това­рів нале­жної яко­сті згі­дно Зако­ну «Про захист прав спо­жи­ва­чів». Повер­не­н­ня та обмін това­рів можли­вий про­тя­гом 14 днів після отри­ма­н­ня това­ру поку­пцем. Зво­ро­тна достав­ка това­рів здій­сню­є­ться за домовленістю. 

Повернення або обмін товару можливий в тому випадку, якщо: -товарів має дефекти (вина виробника) або виявився несправний (негайно після виявлення пошкодження перед початком експлуатації) -товарів не був у використанні (є новим) - Збережений товарний вид (відсутні подряпини, відколи, потертості і т.д.) - Збережено ярлики, захисні пломби, упаковка, документи, товарний чек. - Відсутні ознаки механічного втручання (розтин, спроби самостійного ремонту) -відсутність механічні пошкодження, заміна деталей і т.д. (Порушення гарантійного обслуговування) -При наявності повної комплектації товару. В окремих випадках можливі варіанти відмінності комплектації від зазначеної в керівництві, так як іноді виробник змінює її без повідомлення та без позначки в керівництві. - У випадку, коли товар не підійшов за формою, кольором, габаритами - У випадку, якщо доставлений товар не відповідає замовленням Відповідно до ч.3 статті 9. Закону України "Про захист прав споживачів" термін перевірки 14 днів.

Згі­дно із Зако­ном «Про захист прав спо­жи­ва­чів», ком­па­нія може від­мо­ви­ти спо­жи­ва­че­ві в обмі­ні та повер­нен­ні това­рів нале­жної яко­сті, якщо вони від­но­ся­ться до кате­го­рій, що зазна­че­ні у чин­но­му Пере­лі­ку непро­до­воль­чих това­рів нале­жної яко­сті, не під­ля­га­ють повер­нен­ню та обмі­ну.Подро­бнее: https://muskul.shop/ua/return_policy

МускулШоп